Podílové spoluvlastnictví znemená, že několik lidí vlastně společně společnou věc.

Podílové spoluvlastnictví pravidla

Podílové spoluvlastnictví znamená, že nějakou věc (nemovitost, pozemek, firmu atd.) vlastní několik lidí. Počet lidí může být různý. V podstatě 2 – nekonečno. Pokud nejsou ve smlouvách stanovený podíly, tak mají všichni úplně stejné podíly. Z jednotlivými právními úkony musejí vždy souhlasit úplně všichni, z toho také pak často vznikají problémy.

Podílové spoluvlastnictví – převod spoluvlastnický podíl

Pokud se někdo rozhodne převést svůj spoluvlastnický podíl, tak májí další spoluvlastníci předkupní právo. S vyjímkou pokud jde o převod na blízkou osobu.

Zrušení podílového spoluvlastnictví

Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání; je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda písemná.
Každý ze spoluvlastníků je povinen vydat ostatním na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali, neměla-li již dohoda o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání písemnou formu.