Podílové spoluvlastnictví znemená, že několik lidí vlastně společně společnou věc.